Víz-és csatornamű kezelő tanfolyam

A Víz és csatornamű kezelő egy település közműhálózatának és az ehhez tartozó telepnek 
a zavartalan működését biztosítja.
Víz-és csatornamű kezelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Víz-és csatornamű kezelő, Víz-és csatornamű kezelő képzés, Víz-és csatornamű kezelő tanfolyam, Felnőttképzés

Munkája során a vonatkozó üzemeltetési utasítás alapján folyamatos ellenőrzés alatt tartja az adott technológiához tartozó gépeket, berendezéseket, ismeri és alkalmazza a kezelési és karbantartási utasításban leírtakat, felismeri az esetleges meghibásodások kiváltó okait, alapvető javításokat el tud végezni, alkatrészt cserél, pótol, szerkezetet tisztít, olajoz. Napi szinten víz és szennyvízminőségi vizsgálatokat folytat, valamint ellenőrző
leolvasásokat végez. A mérési és leolvasási eredményeket rögzíti, és következtetéseket von le, amely alapján, ha kell, megteszi a szükséges intézkedéseket, módosítja a berendezések bemeneti paramétereit. Értelmezi az irányítástechnikai jeleket, jelzéseket, a távadás, távvezérlés módjait.

Használja vízi közművek technológiai folyamatirányító szoftvereit. Feladata a település víz és csatornahálózatának a karbantartása, csőtörések, dugulások, szennyvíz átemelők hibaelhárítása. Ismeri a karbantartáshoz és a hibaelhárításhoz szükséges anyagokat, azok beépítési módjait, és szakszerűen használja a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat. Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Betartja a munkavédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.
Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel, más szakmában dolgozó kollégákkal is.

Továbbképzéseken vesz részt, szakmai tudását rendszeresen fejleszti.

Szakképesítés sorszáma:10323028
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.04.12

# / – #vízéscsatornaműkezelő #vízéscsatornaműkezelőtanfolyam #vízéscsatornaműkezelőképzés #vízéscsatornaműkezelőtanfolyamról #vízéscsatornaműkezelőoktatás #vízéscsatornaműkezelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Víz-és csatornamű kezelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.