Vízkútfúró tanfolyam

A vízkútfúró szakember a víztermelő kutak létesítésével, üzemeltetésével, felújításával,
 megszüntetésével kapcsolatos munkálatokat végzi. 
Vízkútfúró tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Vízkútfúró, Vízkútfúró képzés, Vízkútfúró tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

szakember a fúrás helyszínén kijelöli kút pontos helyét, a berendezések, eszközök helyszínre szállítását követően felállítjaösszeszereli, és üzemképes állapotba hozza a fúróberendezést. A fúrási tevékenységhez szükséges vízellátó, illetve öblítőrendszert kialakítja, majd elkészíti az öblítőfolyadékot. A fúróberendezés megfelelő működésének érdekében biztosítja a ke és üzemanyagellátást, munkája során karbantartja a fúróberendezést és annak tartozékait. A létesítendő kút sajátosságainak figyelembevételével kiválasztja a megfelelő fúrótípust, összeállítja a fúrószárat, mellyel fúrási előrehaladást végez. Fúrás közben szükség szerint kezeli a fúróiszapot. A laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez furadékmintát, esetleg magmintát vesz, dokumentálja a minták mélységbeli helyzetét, gondoskodik tárolásukról. furatban szakcég által elvégzett lyukgeofizikai vizsgálatok alapján kiválasztja a megcsapolásra alkalmas rétegeket, meghatározza saruzás helyét.
Bővítőfúrást végez, majd elvégzi a béléscsövezést. A béléscső rakat mellett  harántolt vízadó rétegekben lévő vizek tisztaságának megőrzése céljából  gyűrűstér szigetelést, palástcementezést végez. Újabb bővítőfúrást követően  a kijelölt vízadó rétegből a vízbeáramlás biztosítása érdekében  beépíti a termelő béléscső (szűrőcső) rakatot.

A szűrő körül kavicspalástot készít, majd a szűrőcső száján elhelyezi a csőköz vízzáró szigetelését biztosító tömszelencét. A vízbeáramlást akadályozó finom kőzetszemcsék eltávolítása és az elérhető legnagyobb vízhozam kitermelése érdekében tiszt szivattyúzást (tisztító kompresszorozást) végez, majd többlépcsős próbaszivattyúzást és visszatöltődés mérést hajt végre a kút hidraulikai jellemzőinek megállapítására. munkavégzés közben esetlegesen elszakadt kábeleket, köteleket kijavítja, a fúrási, műszaki baleseteket szakértelemmel kezeli. Feladata a fúrólyukba szorult fúrószár, lyukba esett tárgyak, szerelvények kimentése, melyeket a megfelelő mentőszerszámok használatával hajt végreA vízkútfúró szakember feladata a víztermelő kutak javítása, karbantartása, vagy a műszakilag nem megfelelő kutak felújítása is. A használaton kívüli vagy fenntartásra alkalmatlan műszaki állapotú kutak esetébeelvégzi azok szakszerű megszüntetésétA vízkútfúró szakember az, aki előkészíti a kutat a műszeres ellenőrző mérések elvégzéséhez, geofizikai mérések esetén segíti a mérést végző szakemberek munkáját. Bizonyos méréseket (vízszint, vízhozam, visszatöltődés, kútmélység mérés stb.) önmaga is képes elvégezniA vízkútfúró szakember vezeti a munkatevékenységéhez kapcsolódó fúrási naplót és elektronikus, illetve papír alapú építési naplót, elkészíti
az anyagelszámolást, összeállítja a vízföldtani napló kiállításához szükséges adatszolgáltatást. A kivitelezési munkák befejezését követően elkészíti a kút műszaki átadásátvételi dokumentációját. A vízkútfúró szakember feladata az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a szakszerű tájékoztatás, az esetleges reklamációk kezelése is.

Vállalkozóként árajánlatot készít és építési vállalkozási szerződést köt megrendelőivel, munkája teljesítéséről elektronikus számlát állít ki. Munkatevékenysége során betartja a vízkútfúrásra vonatkozó műszaki, munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, tűzvédelmi általános és egyéb speciális előírásokat.

Szakképesítés sorszáma:10324023
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

# / – #vizkutfuro #vizkutfurotanfolyam #vizkutfurokepzes #vizkutfurotanfolyamindul #vizkutfurotanfolyamindul #vizkutfurovizsga #vizkutfurovizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Vízkútfúró | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.